Kemijärven kalastusalue (358)

bg3


 

Kalastusalueen tulee yhden tai useamman kunnan alueella muodostaa sellainen kalataloudellisesti yhtenäinen alue, jonka kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueessa päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja kokouksen päätösten voimaansaattaminen, kalastusalueen hallinnon hoitaminen sekä kalastusalueen edunvalvonta kuuluvat kalastusalueen hallitukselle. Kalastusalueen vesien kalakantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämisessä ohjeena on kalastusalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Kalastusalueen kokonaispinta-ala on 33965 ha. Kalastusalueeseen kuuluu 28 osakaskuntaa, joiden vesipinta-ala on 29580 ha (87 % kokonaispinta-alasta). Metsähallituksen hallinnassa olevien vesien pinta-ala on 3450 ha (10 %) ja järjestäytymättömien osakaskuntien sekä vesipalstojen vastaava yhteenlaskettu pinta-ala on 934 ha (3 %). Alueen suurimmat järvet ovat Kemijärvi 28000 ha, Enijärvi 996 ha, Javarusjärvi 515 ha, Pelkosenniemen Pyhäjärvi 266 ha, Joutsijärvi 272 ha. Koko kalastusalueella on 255 yli 5 ha:n järveä sekä yli 30 jokialuetta, joiden kokonaispinta-ala on 9320 ha.